herb_jpii.png
Pieśń Matko
Boża Czaniecka


Matko Boża Czaniecka,
Ciebie pozdrawiamy
Ku Tobie z miłością
swe serca zwracamy.
Od wieków królujesz
w tej naszej świątyni,
tu wiele dobrego
obecność Twa czyni.

Refren:
Matko Boża Czaniecka
w Tobie pokój jest wielki
Ty nawiedzaj nasze rodziny,
nasze domy na czas wszelki,
nasze domy na czas wszelki,


Związany z naszym
miejscem jest Jan Paweł II,
tu jego przodkowie żyli
przez czas długi.
On, nasz wielki rodak,
powierzył się Tobie
w nim Ojciec Niebieski
upodobał sobie.

Idąc jego przykładem
Tobie zawierzamy,
nawiedź nas Maryjo,
wiedź nas w niebios bramy.
Na swych rękach trzymasz
Zbawiciela świata,
oddawaj nas Jemu,
o Matko nasza.
dzisiaj jest czwartek, 27 listopada, 331 dzień 2014 roku
Modlitwa

„Modlitwa o odrodzenie małżeństwa”

Czytaj całość
 
Zbiórka Caritas

Przed zimą Caritas naszej diecezji organizuje zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. W naszym dekanacie w najbliższą środę i czwartek od godz. 16.30 - 19.00 przy parafii NSPJ w Kętach. Chodzi o wszystkie produkty spożywcze o długim terminie ważności oraz środki higieniczne i chemiczne. 
 
Szansa dla Europy

Papież Franciszek wystąpi 
na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 25 listopada. 
Jedynym jego poprzednikiem, 
który tam przemawiał, był św. Jan Paweł II - 11 
października 1988 roku. 
395 dni później upadł mur berliński.

Czytaj całość
 
Franciszek do lekarzy

2.jpg 

Ulg nie ma i nie będzie. Ani dla aborcji, ani dla in vitro - mówi papież. Media „głównego nurtu” przemilczały ostre słowa Franciszka. Ciekawe czemu? To chyba jedno z najmocniejszych wystąpień Franciszka od początku jego pontyfika tu. „Uważajcie i nie eksperymentujcie, nie igrajcie sobie z życiem człowieka!” - niemal grzmiał papież do ponad siedmiu tysięcy lekarzy zgromadzonych na sympozjum w Rzymie...

Czytaj całość
 
Kościół to nasza sprawa

 


Odważne angażowanie się świeckich w dzieło ewangelizacji i branie przez nich odpowiedzialności za Kościół jest znakiem czasu, który coraz wyraźniej ujawnia swój blask. Od Soboru Watykańskiego II i od czasu ogłoszenia konstytucji „Gaudium et spes” bardzo wyraźnie kierowane były apele do laikatu, by nie bał się zaangażować w misję, jaką Kościół ma do spełnienia. 
Początkowo wezwania te z trudem wcielano w życie, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie bliższe związki wiernych z Kościołem spotykały się z szykanami ze strony władz komunistycznych. To spowodowało, że świeccy często wycofywali się, a sprawy parafii czy konkretnych inicjatyw duszpasterskich pozostawiali duchownym, którzy działali i mówili w imieniu całych wspólnot. W nowych warunkach widzimy, że wierni świeccy nie tylko nie boją się wziąć na siebie odpowiedzialności za Kościół, ale czynią to w sposób bardzo dojrzały.
 
Nie wstydźcie się Waszych ideałów


„Nie wstydźcie się waszych ideałów. Wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska”. Słowa te w 1995 r. skierował Jan Paweł II do członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 
 
Niebawem beatyfikacja polskich franciszkanów zamordowanych w Peru w 1991 roku.

Niebawem można spodziewać się beatyfikacji dwóch polskich franciszkanów konwentualnych, ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka – poinformował swych rodaków w liście z Rzymu emerytowany biskup Chimbote, Luis Armando Bambarén Gastelumendi.

5.jpg


Czytaj całość